Sabtu, 29 Juni 2013

Sebutane Wit

 • Wit aren
  Jenenge Ruyung
 • Wit gedhang
  Jenenge Debog  
 • Wit jagung
  Jenenge Tebon
 • Wit jambe
  Jenenge Pucang
 • Wit kacang
  Jenenge Rendeng
 • Wit kapuk
  Jenenge Randhu
 • Wit krambil
  Jenenge Glugu
 • Wit mlinjo
  Jenenge So, bego
 • Wit pari
  Jenenge Damen
 • Wit pohong
  Jenenge Bonggol
 • Wit pring enom
  Jenenge Bung
 • Wit pring tuwa
  Jenenge Bungkilan
 • Wit siwalan
  Jenenge Tal, bogor
 • Wit tela
  Jenenge Lung          

Tidak ada komentar:

Posting Komentar